Upitnik o edukacijskim potrebama u 2023.

Poštovani trenutni i budući članovi HRM Udruženja zadovoljstvo nam je pozvati vas na učešće u kreiranju plana edukacija za 2023. godinu.

Radionica: Kako izbjeći sabotiranje vlastitog uspjeha

Tim Golden Ratio Growth Centar je uz saradnju sa HRM Udruženjem održao radionicu "Kako izbjeći sabotiranje vlastitog uspjeha".

Održana radionica: Gradacija radnih mjesta i sistem plata

Na radionici smo objasnili na koji način odrediti visinu plata zaposlenicima? Kako osigurati sistematičnost i objektivnost prilikomodređivanja visine plata? Radionicu je održala Amera Muftić,HR profesionalac,...

Panel: Šta je uopšte Quiet Quitting?

Šta je uopšte Quiet Quitting – novi trend otkaza i da li je prisutan i na našem tržištu.

HR Days u Rovinju: Razmjena iskustva i znanja

Članovi Udruženja HRM prisustvovali HR Days u Rovinju.

Radionica: Uloga HR-a u izgradnji organizacione kulture

Održano je još jedno druženje u okviru HRM-ovog programa radionica. Želimo da se zahvalimo Sanda Ljukovac na jednoj divnoj interaktivnom radionici na temu organizaciona kultura. Lijepo...

Najnovije objave