Naslovnica KONTAKT

KONTAKT

Udruženje za upravljanje ljudskim resursima “HRM”
Ismeta A. Šerbe 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

E-mail: hrm@udruzenjehrm.ba
Tel.: 061/797-503 – Sekretar Udruženja

ID broj:  4202058570008
Poslovna banka: ASA BANKA
Žiro račun: 134-610-10014206-42