Naslovnica O NAMA

O NAMA

Prateći trendove tržišta i nove modele poslovanja i upravljanja, u januaru 2015. godine u BiH, registrovano je Udruženje za upravljanje ljudskim resursima »HRM Udruženje«. Udruženje je osnovano s ciljem promocije, razvoja i unapređenja HRM struke, međusobnog povezivanja i edukacije stručnjaka koji se bave ljudskim resursima, te povezivanja i saradnje sa drugim srodnim udruženjima u BiH i van nje.

Cilj Udruženja je još i razmjena stručih znanja i informacija, te povezivanje članove Udruženja i drugih organizacija putem edukacija i predavanja u cilju profesionalnog usavršavanja.

ZBOG ČEGA POSTOJIMO?

 • Promocija HRM struke
 • Unapređenje uloge HR u kompanijama na nivou BiH
 • Strateško partnerstvo sa top managementom
 • Razmjena HR praksi, instrumenata, metodologija rada i iskustava
 • Lobiranje kada je u pitanju zakonska regulativa ili bilo koje dešavanje od šireg društvenog značaja
 • Razvoj HRM profesionalaca (članova)
 • Regionalna saradnja
 • Uključenost u evropske (i globalne) HR asocijacije

MISIJA I VIZIJA

Predano djelovanje na prenošenju dobrih HRM praksi,  povezivanju HR profesionalaca i promociji HRM struke.

Biti vodeći autoritet u BiH u cilju ubrzanja transformacije administrativne u stratešku funkciju HRM-a.

KO SU ČLANOVI UDRUŽENJA?

 • Profesionalni zaposlenici HR odjela specijalizirani u različitim segmentima upravljanja ljudskim resursima (obuka i razvoj, selekcija kadrova…);
 • HR menadžeri iz različitih sektora i profila kompanija;
 • Članovi akademske zajednice, drugih udruženja i asocijacija;
 • Samostalni djelatnici, HR stručnjaci;
 • Mladi djelatnici željni profesionalnog usavršavanja u domenu HR-a;
 • Aktivni zaposlenici koji imaju viziju unapređenja HR kao naučne i profesionalne struke.

ŠTA ZNAMO?

Dugogodišnje iskustvo u području HR-a ili pojedinačnih segmenata istog neprocjenjiva je osnova za ostvarenje ciljeva Udruženja:

 • kreiranje jedinstvenih standarda HR kvaliteta;
 • oblikovanje i unapređenje HR prakse;
 • razvijanje i prenošenje dobre i pozitivne HR prakse;
 • unapređenje imidža HR struke;
 • bogatstvo iskustva među članstvom iskoristiti za stvaranje kompetitivne prednosti Udruženja kroz stručno i profesionalno usavršavanje njegovih članova.

ŠTA MOŽEMO?

 • Povezati HR djelatnike i okupiti sve zainteresirane u redove HR Udruženja;
 • Stvoriti djelotvorno Udruženje koje će biti izvor znanja/ekspertize o svemu što čini HRM i pratiti razvoj u oblasti HRM-a;
 • Nametnuti se kao partner koji raspolaže validnim izvorom informacija o različitim praksama iz različitih domena HR-a;
 • Partner prema javnom i privatnom sektoru;
 • Razmjena stručnih znanja i informacija između članova HRM Udruženja, kao i članova Udruženja i drugih zainteresiranih strana;
 • Razvijanje programa domaće i međunarodne saradnje, te uključivanje u rad srodnih domaćih i inostranih udruženja s ciljem unapređenja rada Udruženja i njegovih osnovnih djelatnosti;
 • Izdavanje knjiga i časopisa iz područja registrirane djelatnosti u skladu sa Zakonom;
 • Briga o poštivanju načela profesionalne etike u oblasti upravljanja ljudskim resursima;
 • Uticaj na zakonodavne organe u cilju podsticanja pozitivne prakse u oblasti HRM-a.

Od samog osnivanja udruženje HRM pozicionira se kao prepoznatljiva odrednica u mreži strukovnih udruženja u regiji, s vizijom učvršćivanja zajedničkog rada i nastupa na projektima s ciljem promicanja razvoja HR struke i dobrih praksi unutar Bosne i Hercegovine i regije Adria.